Els hàbits d’alimentació i activitat física dels adolescents espanyols estan per sota del recomanat.

Alimentació equilibrada, assignatura pendent

Les anàlisis realitzades després de la primera intervenció van mostrar un baix compliment de les recomanacions nutricionals i alimentàries descrites a la Guia de l’alimentació saludablede la AESAN . Segons els resultats observats es desprèn que:

Més del 98% dels alumnes tenen un consum de fruita i verdura inferior al recomanat (cinc racions al dia). A més, el 23% dels alumnes apunta no consumir mai llegums .

– El 78,4% no arriba a les recomanacions de consum de dues a tres racions de lactis diaris i el 40% consumeix com a màxim una ració diària. El consum de peix és inferior al 68% dels casos . A més, gairebé un 20% manifesta no consumir peix ni ous en tota la setmana.

gràfic-ES1
– S’observa un consum moderat de r efrescos i begudes ensucrades , brioixeria i pastisseria a menys de la meitat dels participants. Pel que fa al tipus de preparacions dels aliments, els fregits apareixen a la dieta d’aquests estudiants una mitjana de tres vegades per setmana, el que està dins de les recomanacions.

– Una dada positiva és que gairebé el 80% de la mostra estudiada & gt; esmorza & gt; cada dia abans d’anar a l’escola.

Diferències per regions
Per regions, els alumnes de les escoles de la zona est d’Espanya (Catalunya, Múrcia, Balears, València i Aragó) tenen un consum inferior de llegums en comparació amb la resta de zones. La Rioja, Navarra i Astúries són les comunitats autònomes on es compleixen millor les recomanacions de consum de llegums amb uns índexs superiors al 65%. Per contra, a Catalunya i Balears s’han observat els percentatges més baixos (només un 30% compleix les recomanacions).
Els alumnes de la zona sud (Andalusia i Canàries) tenen un consum inferior de peix i un consum superior de refrescos. A més, són els que presenten més tendència a anar a l’escola sense esmorzar. Per contra, Cantàbria, Navarra i País Basc presenten els índexs més alts d’alumnes que esmorzen abans d’anar al col·legi.

Extremadura i València tenen el consum més baix de làctics; Castella – la Manxa i Extremadura són les comunitats autònomes on s’ha observat un menor consum de peix blau. A Catalunya i València només el 30% consumeix preparacions fregides de forma excessiva, mentre que a Astúries i Extremadura el 75% sobrepassa les recomanacions.

Necessitat d’augmentar l’activitat física

Les anàlisis mostren una manca d’activitat física generalitzada i una escassa dedicació del temps lliure a activitats no sedentàries. Menys de la meitat dels alumnes s’ajusten a les recomanacions de la OMS i només un 30% dedica els caps de setmana a fer activitats que comporten una activitat física significativa (anar d’excursió, anar en bicicleta, pràctica d’esports com futbol, bàsquet, natació …).