Realitzada la primera formació del professorat!

Amb gran èxit hem realitzat la nostra primera trobada amb els professors del programa TAS. 42 tutors de diferents regions d’Espanya van assistir a la Fundació Alícia durant els dies 30 de Novembre a 2 de Desembre per rebre l’orientació necessària i poder explicar als seus alumnes el que han de fer durant els propers mesos. Una jornada completa de formació on a més de tot el treball pràctic i teòric, els professors van tenir la possibilitat de gaudir i conèixer la Fundació Alícia i els seus voltants. Va ser molt enriquidora la predisposició de tots els professors de treballar al programa i les ganes d’iniciar amb els nois les diferents tasques del programa. Una altra gran encert de la formació, va ser poder rebre aportacions de millora dels mestres, que han estat tingudes en compte per a la millora del programa.