Context

Els adolescents espanyols no passen les proves d’alimentació…

%

té un consum de fruita i verdura inferior al que seria recomanable

%

no consumeix mai llegums

%

no arriba a les recomanacions de consum de làctics

%

no arriba a les recomanacions de consum de peix

%

no consumeix ous en tota la setmana

…ni d’activitat física

Existeix una falta d’activitat física generalitzada i una dedicació escassa del temps lliure a activitats no sedentàries.

%

s’ajusten a les recomanacions de l’OMS

%

passen menys d’una hora al dia jugant a l’aire lliure

%

no aprofiten el seu temps lliure de la manera adequada

%

dedica els caps de setmana a realitzar activitats que no impliquen una activitat física significativa

Conseqüències

Obesitat i sobrepès

1 de cada 10 nens entre 2 i 17 anys pateix obesitat

Altres malalties

Augmenten els casos de diabetis infantil

Trastorns alimentaris

El 15% de les adolescents pateix un trastorn del comportament alimentari

Baix rendiment escolar

La qualitat de l’alimentació està directament relacionada amb la nota mitjana del curs escolar.

Aconseguir una alimentació i uns hàbits saludables no és fàcil, i per tant, cal tractar el tema des de diferents perspectives. El centre és el lloc imprescindible per actuar.

Coneix la nostra metodologia