Resultats i Publicacions

23
Oct

Resultats Fase 1

Els hàbits d’alimentació i activitat física dels adolescents espanyols estan per sota del recomanat. Alimentació equilibrada, assignatura pendent Les anàlisis realitzades després de la primera intervenció van mostrar un baix compliment de les recomanacions nutricionals i alimentàries descrites a la Guia de l’alimentació saludablede la AESAN . Segons els resultats observats es desprèn que: – Més del 98% dels alumnes

Read more

23
Oct

Resultats de coneixement

Els resultats de l’avaluació ens mostren en general una millora tant en els coneixements adquirits com en el canvi d’actituds un cop realitzades les jornades TAS. Si valorem els diferents punts analitzats en l’enquesta de manera independent podem observar que: Quant a la pregunta Pot la cuina ajudar-te a menjar aliments que no t’agraden? Com s’observa en la gràfica 1,

Read more

23
Oct

Resultats Fase 2

Un cop finalitzada la part experimental del programa TAS, es presenten els primers resultats sobre l’efecte de les intervencions en el comportament d’hàbits alimentaris i activitat física de la població estudiada. Les dades presentades són els obtinguts a través del web del programa, on els alumnes havien d’introduir les racions dels diferents grups d’aliments consumits durant una setmana i omplir

Read more